Sıkça Sorulan Sorular

Sitedeki içerikle ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları

 • Box Office ne demektir?

  Teknik olarak Box Office, bir etkinlik ile ilgili biletlerin etkinliğe katılmak isteyenlere satıldığı yere denir. Sinema endüstrisinde ise Box Office terimi genellikle, belirli bir filmin gösterimleri süresince ne kadar iş yaptığını temsil eder. Bir filmin Box Office miktarı, satılan toplam bilet sayısı (seyirci sayısı) veyahut satılan biletlerden elde edilen toplam gelir (hasılat) ile ölçülebilir. Box Office Türkiye'de, vizyona giren filmlerin hem seyirci sayılarının hem de hasılatlarının kayıtları tutulmaktadır.

  Sinemanın ilk dönemlerinden itibaren gösterimi düzenlenen filmlerin, -özellikle Hollywood'da- seyirci sayıları ve hasılatları tutulmaya başlanmıştı. Böylelikle yapımların Box Office sonuçları sinema sektörü açısından, izleyicilerin tercihleri ve zevklerini saptama adına önemli bir veri hâline geldi. Box Office Türkiye'de, verilerin tutarlı bir biçimde kaydedilmeye başlandığı 1989 yılından itibaren Box Office sonuçlarına ulaşılabilmektedir.

 • Box Office verileri nereden geliyor?

  Sinemalar, oynadıkları filmlerin günlük kişi sayısını ve hasılatını o filmin dağıtımcısına bildirir. Filmin dağıtımcısı da tüm sinemalardan aldığı bu sayıları toplayıp, o filmin Box Office'ini belirler. Böylece toplam seyirci sayısı ve gişe hasılatı ortaya çıkmış olur. Dağıtımcılar her Pazartesi hafta sonu gişesini (yani cuma, cumartesi, pazar), her Cuma ise bir haftalık gişesini bildirir. Sitede gördüğünüz sayısal bilgilerin tamamı, o filmin dağıtımcısının bize açıkladığı sayılardır.

 • Box Office Türkiye gişe verileri neleri içerir?

  Box Office Türkiye’de yayınlanan gişe sonuçları, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti verilerinin toplamından oluşmaktadır. Yerli filmlerin; Almanya, Hollanda, Azerbeycan, Ortadoğu gibi yurt dışı gösterimlerinde elde ettiği seyirci sayıları, Box Office Türkiye toplam seyirci sayılarına dahil edilmez. ABD’de gösterime girmiş filmlerin bu ülkede elde ettiği hasılatlar da filmlerin künyelerinde ABD hasılatı olarak yer almaktadır.

 • Paylaşılan hasılat miktarları neyi ifade ediyor?

  Box Office Türkiye’de yayınlanan hasılat miktarları, filmlerin seyirciye satılan biletlerden elde edilen toplam hasılatını oluşturmaktadır. Bu hasılat, film sahibinin (Yerli filmler için yapımcı, yabancı filmler için ise ithalatçının) doğrudan kasasına giden para değildir. Bu toplam hasılat miktarının içerisinde, film sahibine kalan payın yanı sıra sinema salonu işletmeci payı, KDV, Eğlence Vergisi, belediye rüsumu gibi vergiler ile dağıtımcı payı da yer almaktadır. Bu hasılatların belirtilen kalemlere takribi dağılımı ise şu şekildedir: Hasılatın yaklaşık %16'sı vergilere giderken, kalan %84'lük dilim ise sinema salonları ile film sahipleri tarafı arasında eşit biçimde, yani %42 oranında paylaşılır. Film sahibi tarafına kalan %42’lik pay üzerinden de, film sahibi ile dağıtımcı arasında varılan mutabakat oranında bir pay, dağıtımcıya gider (Bu oran, genelde %3 ile %12 arasında değişiklik göstermektedir). %42’lik dilimden dağıtımcı payının çıkarılmasıyla kalan miktar ise film sahibinin hanesine kalmış olur.

  Örneğin; bir filmin toplam hasılatın 100 lira olduğu basit bir senaryoda, bu toplam miktarın yaklaşık 16 lirası vergilere giderken, salonlara kalan pay yaklaşık 42 lira olur. Aynı senaryoda, film sahibi ile dağıtımcı arasında varılan anlaşmaya göre dağıtımcı payının %7 olduğunu varsayalım. Böylelikle, film sahibi ile dağıtımcı tarafına kalan toplam 42 liranın, %7’si olan 2,94 lira dağıtımcıya giderken, bu paydan kalan 39,06 lira film sahibinin (Yeniden hatılatmakta fayda var. Film sahibi, yerli filmler için yapımcı, yabancı filmler için ise ithalatçıdır) hanesine yazılır. Son olarak, bu oranların yaklaşık miktarlar olduklarını belirtelim.

 • Tüm zamanlar listeleri, başlangıç olarak hangi yıldan itibaren geçerli verileri kapsıyor?

  Box Office Türkiye’nin gerek site üzerinden gerek sosyal medya aracılığyla paylaştığı “tüm zamanlar” kategorisindeki listeler, düzenli gişe verilerinin tutulmaya başlandığı 1989’dan yılından günümüze sonuçları içermektedir. Örneğin, tüm zamanların en çok izlenen filmi ibaresinin yer aldığı bir yapım, 1989’dan günümüze kadar vizyona girmiş tüm filmler arasında en çok seyirci çeken yapımdır. Kısacası, 1989 öncesi dönemde düzenli tutulmuş gişe verileri bulunmadığından, gişe sonuçlarının sistemli bir şekilde kayıt altına alındığı 1989 yılı ve sonrası dönem için “tüm zamanlar” ibaresinin kullanılmasında bir beis görülmemektedir.

 • Toplam hafta sayısının yıllara göre değişkenlik göstermesinin sebebi nedir?

  Tıpkı genelde olduğu gibi bir sinema yılı da 52 haftadan oluşmakta fakat takvimsel bazı istisnai durumlar sonucunda sinema yılının 53 haftadan oluştuğuna yıllık verilerde rastlanabilir. Yılın son sinema haftasının (Sinema haftası, Cuma gününden başlayıp Perşembe gününe kadar süren bir hafta), en az dört günü tarihsel olarak yeni girilen yılda yer alıyorsa, o hafta yeni sinema yılının ilk haftası kabul edilir, aksi durumda ise o sinema haftası geride bırakılan senenin son sinema haftası olarak geçer. Örnek ile netleştirmek gerekirse: 29 Aralık tarihinin yılın son Cuma gününe geldiği bir durumda, o sinema haftasının sadece üç günü (29 Aralık Cuma, 30 Aralık Cumartesi, 31 Aralık Pazar) geride bırakılmak üzere olan yıla, diğer dört gün ise yeni girilen yıla ait olduğundan, bahsi geçen 29 Aralık – 04 Ocak haftası yeni girilen yılın ilk sinema haftası olarak kabul edilir. Tam bu noktada başta bahsedilen istisnai durum ise şudur; 28 Aralık tarihinin yılın son Cuma gününe denk gelmesiyle o sinema haftası da yukarıda belirtilen kaide sebebiyle geride bırakılan yıla dahil edildiğinde o yılın 53. haftası olmuş olur. 53 sinema haftasından oluşan 2018 yılı buna örnek gösterilebilir.

 • Yılın en çok izlenen filmleri listelerinde neden bazı filmlerin tüm seyirci ve hasılat miktarları yer almıyor?

  Yıllık verilerde, bir filmin sadece o yıl içerisinde elde ettiği seyirci ve hasılat miktarları yer alır. Filmin toplam seyirci ve hasılat miktarları ise künyesinde yer almaktadır.

Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.